سلام بر دوستداران ایران زمین

امروز چهل و پنجمین سالروز درگذشت مردی بود که بر گردن مردم حق بزرگی دارد؛ دکتر محمد مصدق. فارغ از کینه ورزی ها و سوءاستفاده گری ها و به دور از سیاسی بازی ها، مصدق را مردی میدانم که به واقع به صلاح کشور و مردمش می اندیشید و برای آرمان هایش از ارزشمندترین داشته هایش مایه گذاشت؛ روحش شاد.

قول داده بودم عکس های جدید برادرزاده ام «ماهان» رو بذارم؛ الوعده وفا:

ماهان

ماهان

اونقدر این پسر آبانی شیطونی میکرد که ثابت نگه داشتنش برای عکس گرفتن کار آسونی نبود.اوه

توی پست های بعدی اگر فرصت نوشتن بود حتماً از اتفاقات متنوعی که تو این چند مدت رخ دادن مفصل خواهم گفت تا برای آینده ها به یادگار بمونه.

یه جا خوندم که نوشته بود: پیروزی یعنی توانایی رفتن از یک شکست به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق! اینم خودش یه جور دیدگاهه دیگه چشمک

راستی حال و هوای شب عید بهتون ساخته؟ چه ها کردید؟

پیــروز باشید.