سلام

تا حالا شده یکی با حالش حالتون رو خوب کنه! یعنی همین که دمخورش بشین، تمام غما و مشکلات و ... برن پی کارشون؟! خوشم میاد اگه خدا برخی چیزا رو بهم نداده، اما در عوضش دوســتای بی نظیری دارم که همه جوره میتونم بهشون تکیه کنم. اعتقادم همیشه این بوده آدم اگه شده فقط یه دوســت داشته باشه، اما اون یه دوســت رو همه جوره محرم خودشون بدونه و بتونه هرجایی و هر زمانی بهش تکیه کنه؛ من به این میگم دوســـت؛ مابقی برای من صرفاً آشنا به حساب میان. خانواده ای که من توش بزرگ شدم همشون برام اول دوســت بودن، و بعدش همخون و فامیل.

این تحریم های لعنتی کلی مشکلات و مشغولیت اضافی برام ایجاد کردن و امیدوارم یه روز برسه که هم خودمون و هم بقیه دنیا با ایران دوســت بشیم. کاش اقلاً خود ما به این حجم مشکلات دامن نزنیم و یاری رسون کسانی باشیم که قصدشون خدمت به این آب و خاک هست. تو این وانفسا که هرکس فقط فکر اینه که گلیم خودش رو از آب بکشه من هم چه توقع هایی دارما، نـــــــه؟!

به لطف خدا برنامه هام تو این چند روز همگی به خوبی پیش رفتن و آرزوم برای یه بارون پاییزی توپ هم که خیـــــلی زود برآورده شد؛ ممنونتم خدا! فردا صبح باید رخشم رو ببرم تعمیرگاه و بعدش هم ضدیخ بریزم تو آب رادیاتورش که تو این ســرمای منفـــی پنـــج درجه ای ییهـــو قندیل نشه!استرس

امروز یه کم حس کردم دچار روزمرگی شدم و میخوام که ازین حالت خارج بشم؛ دارم به برنامه های متنوع و جدید فکر می کنم تا از این شرایط خارج شم. البته تلاش زیادی میخواد، چون تو محیط اطرافم پوچی و دلمردگی به شدت مشاهده میشه؛ نتیجش اینه که خلاف جهت آب شنا کنی، ای حال میده که نگو! نیشخند

بیایید با همنوعانمون دوســـت باشیم!