بی مقدمه؛ یکی از دوستان خوش قلب ما، یکی از همون فرشته هایی که با محبتشون خونه دلمون رو چراغونی میکنن، الان بیشتر از هروقتی به دعای من و تو نیاز داره. هرکسی که وارد سرای امید میشه، برش واجبه که برای سلامتی فـــــــروغ یه چیزی نذر کنه؛ هرکس درحد توانش... بچه ها فـــــــروغ رو دعا کنید تا زود زود خوب شه. از همه آدمای خوش قلب و پاکی هم که میشناسید براش طلب دعا کنید. انشالله که دعاهامون مستجاب شه و فـــــــروغ پرفـــــــروغ تر از همیشه برگرده پیشمون؛ الهی آمین.